Nummer landelijk register Kinderopvang

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u te beschikken over ons nummer bij het landelijk register kinderopvang.

Dit nummer is voor onze kinderopvang: 126349940

Voor onze BSO is dit: 216288186