Oudercommissie

Wij zijn de oudercommissie van Bloesem en we willen ons graag aan jullie voorstellen!

De ouder commissie bestaat op Stefan Nijmeijer (secretaris), Marleen Ligtenbarg (voorzitter), Jessica Edelenbos (penningmeester), Baiba Kuperus.

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders/verzorgers en de kinderen. We denken mee over het beleid van Bloesem en bevorderen de communicatie tussen oudercommissie, ouders en Bloesem.

Daarnaast organiseren we ook leuke activiteiten, zoals bijvoorbeeld een lampionnentocht voor de kinderen of een lezing over positief opvoeden.

Je kan de oudercommissie altijd benaderen, wanneer je bijvoorbeeld tegen iets aanloopt, maar ook als je gewoon een vraag hebt. Je kan ons bereiken via de mail (ocbloesem@outlook.com) of spreek ons even persoonlijk aan. Mede dankzij jullie input, kunnen wij ervoor zorgen dat de opvang bij Bloesem nog beter wordt.

Hieronder vind u het reglement en het huishoudelijk reglement van de oudercommissie. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt tussen de oudercommissie en Bloesem.

Huishoudelijk reglement oudercommissie

Reglement ouder commissie