Ruilen van dag

Ruilen kan indien:

– de groepsgrootte dit toelaat

– er voldoende beroepskrachten inzetbaar zijn

U kunt uw ruilverzoek maximaal 2 weken voorafgaand aan de ruildatumĀ indienen via KOVNET.nl. Op onze site staat een link om hierop in te loggen.

Bij het bepalen van de uurprijs is er rekening gehouden met het feit dat er 10 nationale feestdagen zijn en gemiddeld 3 weken vakantie. Deze dagen worden wel gefactureerd en de kinderopvangtoeslag loopt ook door.