Overige informatie

Jaarlijks wordt er in elke groep een risico-inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van kinderen. De GGD neemt deze inventarisatie altijd mee in haar beoordeling over ons kinderdagverblijf. Deze inspectie rapporten zijn in te zien in de centrale hal van het kinderdagverblijf.

Elk ongeval of gevaarlijke situatie wordt geregistreerd. Indien nodig worden er direct maatregelen genomen.

Door jaarlijks de risico’s te inventariseren blijven we bewust van de gevaren en de risico’s die dit met zich meebrengt.