VVE methode Startblokken

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren.

Het zorgt ervoor dat onze pedagogisch medewerkers zich niet alleen vastbijten in een aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar hen ook aangrijpingspunten laat zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het – door de leidster begeleide en gestuurde – spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen.

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.

Voor meer informatie kunt u kijken op de site:

www.startblokken.info