Buitenschoolse opvang

Met veel liefde en deskundigheid vangen we de kinderen na schooltijd maar ook tijdens de vakanties op bij Bloesem.

Gezien de grote leeftijdsverschillen en daarbij behorende behoeften vinden we het van belang dat alle kinderen in een veilige en gestructureerde omgeving worden opgevangen. Een omgeving waar ze zich na een drukke en lange schooldag kunnen ontspannen en waar we zorgen voor een huiselijke sfeer waarin de kinderen zich op de plek voelen. Er zijn zeven speelkamers, twee huiskamers en een (speel)tuin. De speelkamers hebben een thema, bijvoorbeeld het theater voor dans en muziek, de knutsel en techniekkamer, de speelkamer met constructie- en bouwmaterialen en keuken- huishoek, de boekenhoek met een ‘zitbed’ en boeken en tijdschriften.

Meer informatie

Op onze BSO locatie hanteren we 2 groepen. Groep 1 is voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar en hier is plaats voor maximaal 20 kinderen. Groep 2 is voor de kinderen van 7 t/m 12 jaar en ook hier is plaats voor maximaal 20 kinderen. Wij halen zelf de kinderen op van de verschillende scholen. Bij binnenkomst op onze BSO, gaan de kinderen eerst aan tafel. Eén groep wordt boven in de huiskamer opgevangen en de andere groep beneden in de huiskamer. Hier kunnen de kinderen tot rust komen en gezamenlijk wat drinken met een koekje erbij. Ze kunnen hier hun verhaal vertellen of alleen luisteren naar anderen. Vanuit deze ruimte kunnen de kinderen kiezen wat ze willen gaan doen en of ze willen aansluiten bij de aangeboden activiteiten, opgezet door de leidsters of lekker vrij spelen met vriendjes en vriendinnetjes. We hanteren in beide groepen een kind leidster ratio van 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen. Bij volledige bezetting zijn er maximaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig per groep. Op woensdag en vrijdag hanteren één verticale groep van maximaal 20 kinderen.