Informatie Buitenschoolse opvang

Opvang na schooltijd en in de vakanties in een huiselijke en warme sfeer voor alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. We hebben een locatie voor kinderen van 4 jaar t/m 7 jaar  en daarnaast hebben we een locatie voor kinderen van 8 jaar t/m 13 jaar aan de Irenesingel. Door de leeftijdsgroepen te splitsen kunnen we nog meer inspelen op de behoeftes passend bij de leeftijd van het kind.

Uitgangspunt van onze bso is vrijheid om te doen waar je zin in hebt!

Deze middag wordt gezien als vrije tijd van het kind. Een kind kan ontspannen na een intensieve schooldag maar kan ook kiezen om aan te sluiten bij een activiteit, te denken valt aan koken, knutselen, toneel, dansen, samen een spel spelen, voorlezen of een buitenactiviteit. Voor vrij spel is er meer dan voldoende spelmateriaal aanwezig in de verschillende speelkamers. Zo kunnen de kinderen kiezen voor de knutselkamer, de leeskamer, het theater, de tv kamer en de speelkamer met de verschillende hoeken. Wat betreft de buitenruimte ook hier hebben ze de beschikking over allerlei tuinkamers. Een klimhoek, een moestuin, een ervaringstuin en een heerlijk grasveld om lekker op te kunnen zitten. Door de kinderen in leeftijd te splitsen kunnen we met de oudere kinderen activiteiten doen die voor de jongste kinderen niet geschikt zijn. We leren de kinderen bijvoorbeeld figuurzagen, of een electro circuit maken, of we gaan als het lekker weer is in de vakantie met ze naar het Rutbeek.

 

Photo 2015-04-30 10-49-16

Alle bso-teamleden dragen zorg voor de inbreng van bepaalde thema-activiteiten. De activiteiten zijn zeer verschillend zodat de kinderen zo uit een groot aanbod kunnen kiezen. Ze hebben keuze uit: keukenactiviteiten, knutselactiviteiten, buitenactiviteiten, theateractiviteiten, lees- en rekenactiviteiten, thematafelactiviteiten, gesprekken, rollenspel, construeren en uitjes. Daarnaast worden er mensen uitgenodigd die workshops verzorgen bij de BSO of buiten de BSO. Elk thema wordt gestart met een startactiviteit, zodat het thema voor de kinderen gaat leven. De eigen inbreng van de kinderen vinden we heel belangrijk. Daar is altijd ruimte voor. De individuele inbreng van een kind is het mooiste dat er is. Daarom bieden we veel ontwikkelings-, ontplooiings- en leermogelijkheden in alle thema’s. Speciaal voor de oudste kinderen leggen we een map aan met uitdagende activiteiten.

De volgende thema’s komen in onze jaarplanning aan bod: Sinterklaas, Kerst, Winter, Carnaval, Pasen, Lente & boerderij, Zomer & water & vissen, Insecten & fruit, Herfst.