Klachtenregeling en Geschillencommissie

Klachtenregeling voor ouders en oudercommissie;

Mocht u een klacht hebben over ons (beleid) of over een van onze medewerkers dan horen wij dit graag. We gaan graag met u in gesprek om deze klacht samen met u te bespreken en op te lossen.

Daarnaast kunt u zich wenden tot de ouder commissie. In het kopje “oudercommissie” kunt u lezen hoe u met de ouder commissie in contact kunt komen.

Mocht u een klacht hebben en deze niet met ons of met de ouder commissie willen bespreken, vind u dat u niet gehoord wordt binnen de organisatie of komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich tot de geschillencommissie wenden. Via onderstaande link vind u meer informatie over de geschillencommissie en wat zij voor u kunnen betekenen.

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/