Medicijnformulier

Mocht uw kind tijdens de opvang een geneesmiddel of een zelfzorgmiddel toegediend krijgen door een pedagogisch medewerkster, dan dient u dit formulier in te vullen en af te geven aan de pedagogisch medewerkster op de groep.

medicijnprotocol