Nummer landelijk register Kinderopvang

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u te beschikken over ons nummer bij het landelijk register kinderopvang.

Voor Bloesem zijn dat de volgende nummers;

– Kinderopvang Molenstraat 72 :849822749

– Peuterspeelzaal groep bij Op den Akker :180682325

– Buitenschoolse opvang Irenesingel 23 :230016388

– Buitenschoolse opvang Scholtenhagenweg HSC: 563610244