Nummer landelijk register Kinderopvang

Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag dient u te beschikken over ons nummer bij het landelijk register kinderopvang.

Voor Bloesem zijn dat de volgende nummers;

  • Kinderopvang Molenstraat 72: 849822749
  • Peuterspeelzaal groep bij Op den Akker:180682325
  • Buitenschoolse opvang Irenesingel 23: 230016388
  • VSO Pius X: 181767922
  • Montessori peuterspeelzaal: 286371303