Observaties en oudercontacten

Wij werken inmiddels al een tijdje met het OVM (ontwikkelingsvolgmodel), alle kinderen worden volgens dit model gevolgd in hun ontwikkeling, dit volgens de afspraken die gemaakt zijn binnen de gemeente Haaksbergen. Gedurende de tijd dat uw kind bij Bloesem verblijft ontstaat er een ontwikkelingslijn van uw kind op verschillende vlakken.

Op 4 jarige leeftijd zal dit model meegaan naar de basisschool van uw kind, zodat hier een vervolg op plaats kan vinden. Uiteraard wordt het ontwikkelingsvolgmodel eerst met u besproken.

Het ontwikkelingsvolgmodel is ook een basis voor de 10 min gesprekken waarvoor u jaarlijks wordt uitgenodigd.

Om de deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers nog meer te vergroten hebben we contact gelegd met fysiotherapeut Peter Paul Schmitz en kinderpsycholoog Roos Wonink (All in the family) Zij werken beiden nauw met elkaar samen. Zij zullen periodiek bij Bloesem aanwezig zijn om de pedagogisch medewerksters te coachen en te ondersteunen.

 

mais en graan peutergroep