Oudercommissie

De oudercommissie van Bloesem bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie. Als oudercommissie vertegenwoordigen we alle ouders van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO. We vergaderen minimaal vier keer per jaar en organiseren door het jaar heen enkele activiteiten waar u als ouder aan deel kunt nemen. De leden van de oudercommissie zijn:

  1. Danielle Eekelder (ouder van Jesse )
  2. Kim Koenderink (ouder van Lynn, Amy en Mike )
  3. Noor IJpelaar (ouder van Lize en Jules)
  4. Ilona Grooters (ouder van Jurre en Pepijn)
  5. Annette Willems (ouder van Quintin, Matthijs en Lotte)

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: oudercommissiebloesem@live.nl

Oudercommissiepamflet voor nieuwe ouders

Getekend reglement oudercommissie 2014