Peutergroep

Je peuter begint steeds verstaanbaarder te praten. Elke week leert hij tientallen nieuwe woorden en ook met zijn motoriek gaat hij met sprongen vooruit. Je peuter krijgt langzaam een eigen willetje. Hij wil alles zelf doen en kan heel boos worden als iets niet lukt of mag! Je peuter gaat op ontdekkingstocht, verlegt zijn grenzen, op weg de grote wijde wereld in. Voor de meeste ouders is dit een boeiende en intensieve fase die meestal niet onopgemerkt voorbij gaat.

Met heel veel plezier en deskundigheid dragen wij graag ons steentje bij aan de ontwikkeling van je peuter tot kleuter. Dit doen wij door leuke, uitdagende actitiviteiten aan te bieden die passen bij hun belevingswereld en ontwikkelingsniveau. Bijvoorbeeld op taalspraak gebied, motoriek, spel, sociale en emotionele vaardigheden, dit om ze te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren op weg naar de basisschool.

Meer informatie

De peutergroep is gesitueerd in een ander gebouw op hetzelfde terrein. Het is een knusse locatie met verschillende kamers die elk een eigen thema hebben, zoals een ‘echt’ speelhuisje, een ‘natte’ hoek (hier kunnen ze schilderen of met de zand/water tafel spelen), een poppenhoek en een bouwhoek en daarnaast ook een woonkeuken waar een grote tafel staat waar ze met z’n allen aan kunnen zitten. In deze groep kunnen maximaal 16 peuters terecht. Deze groep is vergelijkbaar met de “vroegere peuterspeelzaal” de peuters worden alvast spelenderwijs voorbereid op de basisschool. In deze groep hanteren we een kind-leidster ratio van 1 leidster op 8 peuters. Bij volledige bezetting van deze groep (16 kinderen) zijn er maximaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig.