Protocol Ziekte

Zieke kinderen

Bij Bloesem staat het kind centraal. Als een kind zich niet lekker voelt heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we bij Bloesem niet altijd kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar Bloesem kan komen blijven wij kijken naar de gezondheid en het welbevinden van het kind en naar de gezondheid van andere kinderen.

Ziek of niet ziek?

Speelt uw kind zoals het normaal doet?
Reageert uw kind anders dan normaal?
Voelt uw kind warm aan? heeft uw kind koorts?
Huilt uw kind vaker of langer dan normaal?
Klaagt uw kind over pijn?
Geeft uw kind over?
Heeft uw kind diarree?
Mocht één of meerdere van bovenstaande zaken worden waargenomen bij uw kind, dan wordt u altijd door de pedagogisch medewerker gebeld, en wordt met u overlegd of uw kind nog op de groep kan blijven of dat uw kind (eerder) opgehaald dient te worden. Wanneer uw kind koorts heeft boven de 38,5 graden, dan wordt u verzocht uw kind op te halen.

Zetpil of paracetamol

Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan Bloesem een zetpil/paracetamol toegediend dan wil de pedagogisch medewerkster daar van op de hoogte worden gesteld.
We benadrukken dat het niet de bedoeling is om uw kind ’s ochtends een zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar Bloesem komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte, dan dient u uw kind in onderstaande gevallen thuis te houden:

Gordelroos

U dient uw kind thuis te houden tot de blaasjes zijn ingedroogd.

Kinkhoest

Wanneer uw kind in de babygroep zit, dient u uw kind thuis te houden, tot 6 weken na aanvang van hoesten

Krentenbaard

Uw kind kan weer naar Bloesem, wanneer de blaasjes zijn ingedroogd of 48 uur na de start van een behandeling met antibiotica.

Hand/voet/mond ziekte

U dient uw kind thuis te houden tot de blaasjes zijn ingedroogd

Mazelen

U dient uw kind tijdens deze ziekte thuis te houden

Roodvonk

U dient uw kind thuis te houden tot na 24 uur start antibiotica

Tuberculose

U dient uw kind thuis te houden bij open TBC tot na 3 weken medicijnen

Toedienen van medicijnen

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. Deze formulieren liggen op de groep. Paracetamol valt ook onder medicijnen.