Veiligheid en Gezondheid

Jaarlijks wordt er in elke groep een risico-inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van kinderen. De GGD neemt deze inventarisatie altijd mee in haar beoordeling over ons kinderdagverblijf.

Elk ongeval of gevaarlijke situatie wordt geregistreerd. Indien nodig worden er direct maatregelen genomen.

Door jaarlijks de risico’s te inventariseren blijven we bewust van de gevaren en de risico’s die dit met zich meebrengt.

Voor de veiligheid van de kinderen wordt er continu actief toezicht gehouden.Er lopen altijd voldoende pedagogisch medewerkers rond, om de veiligheid te waarborgen voor de kinderen. Alle speeltoestellen zijn gekeurd en veilig bevonden om op te spelen. De beide toegangspoorten zijn buiten de breng- en haaltijden gesloten.Er is een bel aan de buitenkant van het hek, waarmee mensen zich kunnen melden. Wat betreft de BSO, de voordeur is altijd op slot. Mensen moeten aanbellen om binnen gelaten te worden.