Wenbeleid

In de babygroep geldt dat een baby altijd kan komen wennen wanneer u of de leidster dit wenselijk vindt. Dit wordt met u besproken tijdens de intake, die voorafgaand aan de startdatum plaats vindt. Een aanleiding om uw baby te laten wennen kan zijn, dat uw kind moeilijk drinkt of bijvoorbeeld erg veel huilt. Een wenmoment is dan bij uitstek geschikt om de zorg voor uw kind zo optimaal mogelijk te laten aansluiten binnen de opvang in de babygroep.

Zowel in de dreumesgroep als in de peutergroep geldt dat een dreumes of peuter minimaal 2x een dagdeel komt wennen. Dit kan een ochtend zijn van 9.00 u tot 12.00 u of een middag van 13.00 u tot 17.00 u. Naar aanleiding van deze wenmomenten wordt bekeken of dit voldoende is voor uw kind. Zoniet, dan zal de leidster samen met u als ouder een vervolgtraject opstellen.

Op onze peuterspeelzaal komen de kinderen ook een dagdeel wennen. Dit zodat uw kind bekend raakt met de omgeving, de andere kinderen en de leidsters. Tijdens het intakegesprek wordt dit met u besproken.