Dreumesgroep 1 en 2

In de beide dreumesgroepen zitten kinderen vanaf 1 jaar tot 3 jaar. De eerste verjaardag is geweest en je kind is nu een dreumes. Terwijl je kindje de eerste 12 maanden vooral op fysiek niveau veel ontwikkelingen doormaakte, zal hij nu op emotioneel en sociaal vlak een hoop leren. Vanaf de eerste verjaardag lijkt het allemaal nog sneller te gaan. Je kind gaat natuurlijk lopen, klimmen en klauteren en ook het praten gaat opeens in een rap tempo. Maar hij kan zich ook beter zelf vermaken en wil veel zelf uitproberen. Wij ondersteunen en stimuleren de kinderen graag in dit proces door de kinderen de ruimte te bieden die ze nodig hebben maar ook door allerlei activiteiten met ze te ondernemen zowel binnen als buiten!

Meer informatie

De beide dreumesgroepen zijn beneden gesitueerd en zijn verbonden aan elkaar dmv een grote centrale hal, die oa fungeert als ontmoetingsplek. Daarnaast is dit de ruimte waar de kinderen kunnen klauteren, klimmen, glijden, fietsen, etc. Het leren kruipen, staan en lopen is voor de meeste dreumesen nog niet klaar als ze één jaar oud zijn, in deze grote ruimte hebben ze alle gelegenheid om te oefenen en te ontdekken. We hanteren 2 stamgroepen (groep 1 en 2) maar tijdens het merendeel van de dag hanteren we een open deuren beleid, alleen tijdens de ochtendkring en het fruit eten zitten de kinderen in hun eigen groep. Door dit open-deuren beleid is er voor de kinderen volop gelegenheid met elkaar in contact te komen. Leeftijdsgenootjes, broertjes /zusjes, vriendjes, etc, hebben de mogelijkheid elkaar op te zoeken en om te leren samen te spelen. Een groot voordeel hiervan is ook dat de kinderen alle leidsters leren kennen maar ook dat de leidsters alle kinderen leren kennen. We worden altijd bijgestaan door onze vaste invalkrachten bij ziekte of vakantie. Ook gaan alle kinderen tegelijk naar buiten, waardoor ook hier sprake is van een gezamenlijk moment. ’s Avonds eten de kinderen warm in groep 2, in groep 1 eten de kinderen een cracker, ook tijdens dit moment zitten ze dus niet altijd in hun eigen stamgroep. De kinderen zien altijd dezelfde leidsters op elke dag en ontmoeten dezelfde kinderen, dit om aan de basisvoorwaarde voor goede kinderopvang, namelijk het ‘zich veilig voelen’ te voldoen. Veiligheid is een voorwaarde voor kinderen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, stagneert de ontwikkeling. Het dagprogramma start om 9.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten. Ervoor en erna kunnen kinderen worden gebracht of gehaald. Wilt u weten hoe ons dagprogramma eruit ziet? Klik dan hier. We werken altijd met thema’s, alle activiteiten worden daarop zoveel mogelijk aangepast. Meerdere keren op een dag vindt er een kleine kring plaats, van ongeveer 5 kinderen met een pedagogisch medewerkster, om hele gerichte activiteiten mee te ondernemen. De ene keer kan dit zijn op het gebied van taal, de andere keer op het gebied van sociaal-emotioneel of motorische ondersteuning. Op deze manier kunnen we alle kinderen hele gerichte aandacht geven en een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling. De ontwikkeling van alle kinderen houden we nauwgezet bij door van elk kind het OVM (ontwikkelings volg model) in te vullen, deze gaat uiteindelijk mee naar de basisschool. Na het vieren van hun 3e verjaardag, gaat uw kind over naar onze peutergroep . Voordat deze overgang plaats vindt zal uw kind meerdere keren gaan wennen bij de peutergroep. Zo kan uw kind kennismaken met de nieuwe omgeving, leidsters en werkwijze. Hiervoor krijgt u tzt een brief waarom de wenmomenten staan geschreven en hoe het allemaal in z’n werk gaat. Natuurlijk gaan we meerdere keren op een dag met de kinderen lekker naar buiten. Samen de dieren voeren, spelen in de zandbak, verstoppertje spelen tussen de struiken, glijden van de glijbaan of gewoon lekker rondlopen het gebeurt allemaal! We hanteren een kind- leidster ratio uitgaande van het aantal kinderen op beide groepen. We rekenen dan 1 pedagogisch medewerker op 5,5 kind. Bij volledige bezetting op beide groepen (16 + 16 kinderen) zijn er dus maximaal 6 pedagogisch medewerkers aanwezig. Daarnaast is er ook nog een groepshulp aanwezig voor allerlei hand- en spandiensten