Kinderopvang Enschede & Haaksbergen

Buiten spelen staat bij ons hoog in het vaandel. De kinderen hebben bij ons de vrijheid om buiten te spelen in een grote omheinde tuin (2000 m2). Hier kunnen ze verschillende ervaringen opdoen zoals het lopen op zachte bosgrond of op een pad van houtsnippers dat “kronkelt door de struiken”.

Uitgangspunt: vrijheid!

De kinderen kunnen bij Bloesem klimmen op boomstammen, zich verstoppen in de struiken of in de verschillende hutjes. Ze mogen door de plassen stampen of de dieren aaien. Daarnaast ervaren ze de verschillende jaargetijden door in de zomer de insecten te zien op de verschillende planten en de warmte van de zon te voelen. Het begin van de herfst biedt veel lekkers om te plukken in de boomgaard zoals de pruimen en de appels. De veelheid aan kleuren in de bomen is mooi om te zien. Daarnaast is het heerlijk om door de modderplassen te stampen en de regendruppels in je gezicht te voelen. De winter kan koud zijn, maar ook geweldig om van de gevallen sneeuw samen een sneeuwpop te maken. Tot slot de lente waarin alles weer ontwaakt uit de winterslaap, de vogels nestjes maken, de schapen lammeren krijgen en de kippen weer eieren leggen die de kinderen kunnen rapen.

Openingstijden

Bloesem is het gehele jaar, op enkele uitzonderingen na, geopend van maandag t/m vrijdag. Uitzonderingen zijn de feestdagen, op deze dagen zijn we gesloten.

Ruilen van dagen
Wenbeleid
Medicijnformulier
Observaties en oudercontacten
VVE methode Startblokken
Warm eten
Aanmelden
Ruilen van dagen
Ruilen kan indien de groepsgrootte dit toelaat en er voldoende beroepskrachten inzetbaar zijn. U kunt uw ruilverzoek maximaal 2 weken voorafgaand aan de ruildatum indienen via het ouderportaal. Op onze site staat een link waarmee u hierop in kunt loggen. Bij het bepalen van de uurprijs is er rekening gehouden met het feit dat er 10 nationale feestdagen zijn en gemiddeld 3 weken vakantie opgenomen wordt. Deze dagen worden wel gefactureerd en de kinderopvangtoeslag loopt ook door.
Wenbeleid
In de babygroep geldt dat een baby altijd eerst komt wennen. Dit wordt met u besproken tijdens de intake, die voorafgaand aan de startdatum plaatsvindt. Tijdens de overgang naar de dreumesgroep of peutergroep, zullen we proberen om uw kind te laten wennen in de desbetreffende groep. Zit deze groep vol, dan zullen we met u bespreken wanneer we uw kind een wenmoment aanbieden.
Medicijnformulier
Mocht het nodig zijn dat uw kind tijdens de opvang een geneesmiddel of een zelfzorgmiddel toegediend krijgt door een pedagogisch medewerkster, dan dient u een formulier in te vullen en af te geven aan de pedagogisch medewerkster op de groep.
Observaties en oudercontacten
Wij werken met het PeuterPlusPlan. Alle kinderen worden volgens dit model gevolgd in hun ontwikkeling. Gedurende de tijd dat uw kind bij Bloesem Kinderopvang verblijft, ontstaat er een ontwikkelingslijn van uw kind op verschillende vlakken. Wanneer uw kind 4 jaar is, zal dit model meegaan naar de basisschool van uw kind, zodat hier een vervolg op plaats kan vinden. Uiteraard wordt het ontwikkelingsvolgmodel eerst met u besproken. Het ontwikkelingsvolgmodel is ook een basis voor de 10 minuten gesprekken, waarvoor wij u jaarlijks uitnodigen. Om de deskundigheid van onze pedagogische medewerkers nog meer te vergroten, hebben we regelmatig contact met een fysiotherapeut en een logopedist. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met een osteopaat en een orthopedagoog, die ons in ons werk ondersteunen.
VVE methode Startblokken
In Haaksbergen zijn we VVE gecertificeerd. Op ons kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal op den Akker in Haaksbergen bieden we de VVE methode Startblokken aan. In November 2011 hebben onze pedagogisch medewerkers hun felbegeerde certificaat behaald, waardoor we als 1e kinderdagverblijf van Haaksbergen officieel VVE gecertificeerd zijn. Deze 2 jaar durende opleiding zorgt ervoor dat de onze pedagogisch medewerkers de kinderen nog beter kunnen begeleiden in de ontwikkeling, met name op het gebied van taal. Wanneer blijkt dat uw kind een taalachterstand heeft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheden om VVE aan te vragen bij het consultatiebureau. Hierdoor krijgt uw kind extra uren (maximaal 10 uur per week per kind, gedurende 40 schoolweken) toegekend voor een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Warm eten
In de babygroep kunt u uw kind nog potjes of zelfgemaakt eten meegeven. Wanneer de kinderen naar de dreumesgroep gaan, bieden wij de warme maaltijd aan. Dit is alleen bedoeld voor kinderen die na 18.00 uur worden opgehaald. Uw kind gaat dan, samen met de andere kinderen, tegen 16.30 uur aan tafel. Deze warme maaltijden worden dagelijks vers bezorgd. Wanneer u hier gebruik van wilt maken, dan dient u dit door te geven aan een leidster of een e-mail te sturen naar maaltijden@bloesemkinderopvang.nl. Uiteraard houden we rekening met allergieën. Wanneer dit van toepassing is, wilt u dit dan doorgeven? De maaltijden worden per maand vooraf besteld. Daarom gaan wij in de basis uit van vaste dagen waarop uw kind mee-eet. De bijdrage daarvoor wordt in de maandelijkse factuur opgenomen. De kosten hiervoor zijn 3,50 euro voor het kinderdagverblijf en 5,50 euro voor de BSO. We houden dan rekening met een gemiddelde van 5 weken vakantie, waarin uw kind niet mee-eet. Wanneer kinderen niet mee-eten, dan krijgen ze tegen 16.30 uur een cracker met wat drinken.

Kijk gerust even rond

Whatsapp
06 - 13 71 94 12