Peuterspeelzaal Haaksbergen

Binnen de gemeente Haaksbergen biedt Bloesem Kinderopvang ook plekken aan op peuterspeelzalen. Wilt u uw kind alvast voorbereiden op de basisschool? Dan is een aanmelding voor de peuterspeelzaal zonder twijfel een goede start!

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie werken we bij Bloesem met het programma Startblokken. Dit programma biedt nog meer mogelijkheden om op speelse wijze doelgericht te werken aan met name de taalontwikkeling van uw kind. We werken met wisselende thema’s, aansluitend op de belevingswereld van het kind.

De locatie van de peuterspeelzaal is de Montessori school, gevestigd aan de Weertseriet 19 in Haaksbergen. We zijn alle ochtenden in de week geopend, van 8.00 tot 12.30 uur. U kunt uw kind brengen tussen 8.00 tot 8.30 en weer ophalen tussen 12.00 tot 12.30 uur. De peuterspeelzaal is tijdens alle schoolvakanties gesloten.

U kunt ook kinderopvangtoeslag aanvragen voor deze groepen.

Vakanties
Wennen
Extra opvang
Afmelden
Ruilen van dag
VVE
Aanmelden
Vakanties
Tijdens de schoolvakanties zijn onze peuterspeelzalen gesloten.
Wennen
Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor de peuterspeelzaal in Haaksbergen, dan neemt een pedagogisch medewerkster contact met u op. Samen met u plannen we een wenmoment voor uw kind. Uw kind komt dan gezellig een keertje kijken bij onze peuterspeelzaal.
Extra opvang
Het is mogelijk om extra peuterspeelzaaldagen af te nemen. Dit kunt u aangeven via het ouderportaal. De extra dagen worden doorberekend in de maandelijkse factuur.
Afmelden
Indien uw kind niet op de peuterspeelzaal komt, meldt u uw kind dan af via het ouderportaal.
Ruilen van dag
Ruilen kan, indien de groepsgrootte dit toelaat en er voldoende beroepskrachten inzetbaar zijn. U kunt uw ruilverzoek maximaal 2 weken voorafgaand aan de ruildatum indienen via het ouderportaal.
VVE
We zijn voor peuterspeelzaal op den Akker gecertificeerd voor het aanbieden van VVE. Indien uw kind hiervoor een indicatie heeft, dan kunt u dit tijdens de aanmelding aan ons doorgeven.
Whatsapp
06 - 13 71 94 12