Peuterspeelzaal Haaksbergen

Binnen de gemeente Haaksbergen bieden wij ook plekken aan op peuterspeelzalen. Wilt u uw kind alvast voorbereiden op de basisschool, dan is een aanmelding voor de peuterspeelzaal een goede start!

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar. In het kader van de Voor- en Vroegschoolse Educatie werken we bij Bloesem met het programma Startblokken. Dit programma biedt nog meer mogelijkheden om op speelse wijze doelgericht te werken aan vooral de taalontwikkeling van uw kind. We werken met wisselende thema’s aansluitend op de belevingswereld van het kind.

We hebben bij Bloesem Peuterspeelzaal twee locaties waar we een peuterspeelzaal hebben gevestigd. Eén locatie is ondergebracht in het gebouw van basisschool Op den Akker, gevestigd aan de Akker 2 in Haaksbergen. De andere locatie is onder gebracht bij de Montessori school, gevestigd aan de Weertseriet 19 in Haaksbergen.

We zijn alle ochtenden in de week geopend, van 8.00 tot 12.30 uur. U kunt uw kind brengen tussen 8.00 tot 8.30 en weer ophalen tussen 12.00 tot 12.30 uur.  De peuterspeelzaal is tijdens alle schoolvakanties gesloten.

U kunt ook kinderopvangtoeslag aanvragen voor deze groepen.

Vakanties
Wennen
Extra opvang
Afmelden
Ruilen van dag
VVE
Aanmelden
Vakanties
Tijdens de schoolvakanties is de peuterspeelzaal gesloten.
Wennen
Wanneer u uw kind heeft aangemeld voor de peuterspeelzaal, dan wordt er door een pedagogisch medewerkster contact met u opgenomen voor het plannen van een wen moment voor uw kind.
Extra opvang
Het is mogelijk om extra dagen af te nemen. Dit kunt u aangeven via het ouderportaal. De extra dag wordt doorberekend in de maandelijkse factuur.
Afmelden
Indien uw kind niet op de peuterspeelzaal komt, wilt u uw kind dan afmelden via het ouderportaal?
Ruilen van dag
Ruilen kan indien: – de groepsgrootte dit toelaat – er voldoende beroepskrachten inzetbaar zijn. U kunt uw ruilverzoek maximaal 2 weken voorafgaand aan de ruildatum indienen via het ouder portaal.
VVE
We zijn voor peuterspeelzaal op den Akker gecertificeerd voor het aanbieden van VVE. Indien uw kind hiervoor een indicatie heeft dan kunt u dit tijdens de aanmelding aan ons doorgeven.
Whatsapp
06 - 13 71 94 12