Oudercommissie

De oudercommissie van Bloesem bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie. Als oudercommissie vertegenwoordigen we alle ouders van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzalen, de VSO en de BSO. We vergaderen minimaal vier keer per jaar en organiseren door het jaar heen enkele activiteiten waar u als ouder aan deel kunt nemen. De leden van de oudercommissie in Haaksbergen zijn:

  1. Noor IJpelaar (secretaris)
  2. Lisette Hofmeijer
  3. Suzan Talma (voorzitter)
  4. Desire Diepenmaat (penningmeester)
  5. Jori Bake – Put
  6. Rosalie van Heumen

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: oudercommissiebloesem@live.nl

De oudercommissie in Enschede werkt op dezelfde manier als in Haaksbergen. Ook zij komen minimaal viermaal per jaar samen en organiseren enkele activiteiten om de de ouder betrokkenheid te vergroten. De leden van de ouder commissie in Enschede zijn:

  1. Melanie Elzinga
  2. Baiba Kuperus (penningmeester)
  3. Loes Wansing (secretaris)
  4. Kelly Groot Zevert (voorzitter)

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: ocbloesem@outlook.com

Whatsapp
06 - 13 71 94 12