Oudercommissie

De oudercommissie van Bloesem bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie. Als oudercommissie vertegenwoordigen we alle ouders van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzalen, de VSO en de BSO. We vergaderen minimaal vier keer per jaar en organiseren door het jaar heen enkele activiteiten waar u als ouder aan deel kunt nemen. De leden van de oudercommissie in Haaksbergen zijn:

Oudercommissie kinderdagverblijf:

 1. Ellen Busschers
 2. Jori Bake
 3. Romy Brugge
 4. Jenice Wijlens
 5. Joël Ordelmans

Oudercommissie BSO:

 1. Ellen Busschers
 2. Jori Bake

Oudercommissie Peuterspeelzaal Montessori:

 1. Rosalie van Heumen

Oudercommissie Peuterspeelzaal Op den Akker:

 1. Vacature (mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de ouder commissie dan kunt u contact opnemen via oudercommissiebloesem@live.nl)

Oudercommissie Vso Pius X:

 1.  Vacature (mocht u interesse hebben om deel te nemen aan de ouder commissie dan kunt u contact opnemen via oudercommissiebloesem@live.nl)

Centrale Oudercommissie Bloesem Haaksbergen:

 1. Ellen Busschers
 2. Romy Brugge
 3. Jori Bake
 4. Rosalie van Heumen
 5. Jenice Wijlens
 6. Joël Ordelmans

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: oudercommissiebloesem@live.nl

De oudercommissie in Enschede werkt met 1 centrale ouder commissie. Ook zij komen minimaal viermaal per jaar samen en organiseren enkele activiteiten om de de ouderbetrokkenheid te vergroten. De leden van de ouder commissie in Enschede zijn:

Oudercommissie kinderdagverblijf:

 1. Lotte Dijkers
 2. Nicole Snijders

Oudercommissie BSO:

 1. Madelon Huizinga
 2. Melanie Elzinga

Centrale oudercommissie Bloesem Enschede:

 1. Lotte Dijkers (penningmeester)
 2. Madelon Huizinga (secretaris)
 3. Melanie Elzinga (voorzitter)
 4. Nicole Snijders

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: ocbloesem@outlook.com

Whatsapp
06 - 13 71 94 12