Oudercommissie

De oudercommissie van Bloesem bewaakt en bevordert de kwaliteit van de opvang door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie. Als oudercommissie vertegenwoordigen we alle ouders van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO. We vergaderen minimaal vier keer per jaar en organiseren door het jaar heen enkele activiteiten waar u als ouder aan deel kunt nemen. De leden van de oudercommissie in Haaksbergen zijn: Oudercommissie kinderdagverblijf:

 1. Tommie Abbink

Oudercommissie BSO:

 1. Romy Brugge (voorzitter)
 2. Remco Scholten (penningmeester)

Oudercommissie Peuterspeelzaal Montessori:

 1. Veerle Huyers

Centrale Oudercommissie Bloesem Haaksbergen:

 1. Romy Brugge (voorzitter)
 2. Remco Scholten (penningmeester)
 3. Tommie Abbink
 4. Veerle Huyers

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: oudercommissiebloesem@live.nl De oudercommissie in Enschede werkt met 1 centrale ouder commissie. Ook zij komen minimaal viermaal per jaar samen en organiseren enkele activiteiten om de de ouderbetrokkenheid te vergroten. De leden van de ouder commissie in Enschede zijn: Oudercommissie kinderdagverblijf:

 1. Loes Kempers
 2. Barthelijne Weijs
 3. Annemiek Kosse
 4. Kimberley Berger

Oudercommissie BSO:

 1. Marije Koman-Busscher

Centrale oudercommissie Bloesem Enschede:

 1. Loes Kempers
 2. Barthelijne Weijs
 3. Annemiek Kosse
 4. Marije Koman-Busscher
 5. Kimberley Berger

Wilt u zich ook aanmelden of heeft u een vraag en/of opmerking, deze kunt u mailen naar: ocbloesem@outlook.com

Whatsapp
06 - 13 71 94 12