Groepen

Kinderdagverblijf Bloesem is een kleine, lokale organisatie die opvang biedt aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Wij houden rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen, zo hebben wij een :

– Babygroep; 10 weken tot en met 1 jaar
– Dreumesgroep; 1 jaar tot 3 jaar (locatie Haaksbergen), 1 jaar tot 2,5 jaar (locatie Enschede)
– Peutergroep (welke vergelijkbaar is met de peuterspeelzaal) ; 3 tot 4 jaar (Locatie Haaksbergen), 2,5 tot 4 jaar (locatie Enschede)

Wij hebben bewust gekozen voor horizontale groepen:

Op deze manier kunnen leidsters gerichter inspelen op het ontwikkelingsniveau van kinderen. Tevens kunnen ze hun aandacht focussen. Ze hoeven niet terwijl ze een baby aan het voeden zijn, een ondernemende dreumes in de gaten te houden. Peuterleidsters kunnen extra tijd besteden aan b.v. de voorbereiding naar de basisschool. Leidsters hebben meer tijd voor ieder individueel kind.
Kinderen hebben in een horizontale groep volop leeftijdsgenootjes die een zelfde soort ontwikkeling doormaken.
Binnen iedere groep zit echter ook verschil qua ontwikkeling, interesses e.d. waardoor kinderen hierdoor ook veel van elkaar kunnen leren.
De veiligheid van de kinderen is in een horizontale groep groot, omdat een dreumes of peuter tijdens zijn spel een baby bijvoorbeeld niet kan bezeren.
Natuurlijk is er gelegenheid dat een dreumes of een peuter een bezoekje kan brengen aan een jonger broertje of zusje in de babygroep. Dit zal altijd gebeuren onder toezicht van een leidster.

Ons aantal beroepskrachten in verhouding tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie geschiedt volgens de eisen van de wet Kinderopvang. De pedagogisch medewerkers zijn allen in het bezit van minimiaal een SPW 3 diploma.

Groepshulpen

De hele week is er een groepshulp aanwezig die de leidsters ondersteuning bied bij de huishoudelijke taken. Zo hebben onze pedagogisch medewerksters de handen vrij om daadwerkelijk allerlei activiteiten met uw kind te ondernemen.

Stagiaires

Daarnaast begeleiden wij in alle groepen stagiaires. Dit zal maximaal 1 stagiaire per groep zijn. Afhankelijk van de opleiding en het jaar waarin ze zitten, krijgen ze taken toebedeeld. Een stagiaire zal nooit de verantwoordelijkheid dragen voor de groep.

Samenvoeging groepen

In voorkomende gevallen kan het zijn dat de bezetting van de groepen aanleiding geeft tot (gedeeltelijke) samenvoeging tot 1 groep. Hierbij houden wij altijd het belang van het individuele kind in het oog.

Whatsapp
06 - 13 71 94 12