Ruilen van dagen

Binnen Bloesem Kinderopvang bestaat de mogelijkheid om van dagen te ruilen. Voor al onze locaties hanteren wij de onderstaande regels omtrent het ruilen;

– de groepsgrootte moet dit toelaten, we mogen niet meer kinderen opvangen dan is toegestaan.

– er voldoende beroepskrachten inzetbaar zijn.

U kunt uw ruilverzoek maximaal 2 weken voorafgaand aan de ruildatum indienen via KOVNET.nl. Op onze site staat een link om hierop in te loggen.

Bij het bepalen van de uurprijs is er rekening gehouden met het feit dat er 10 nationale feestdagen zijn en gemiddeld 3 weken vakantie. Deze dagen worden wel gefactureerd en de kinderopvangtoeslag loopt ook door.