Protocol Ziekte

Zieke kinderen

Bij Bloesem staat het kind centraal. Als een kind zich niet lekker voelt heeft het extra verzorging en aandacht nodig die we bij Bloesem niet altijd kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kind bij de ouders ligt.
Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar Bloesem kan komen blijven wij kijken naar de gezondheid en het welbevinden van het kind en naar de gezondheid van andere kinderen.

Ziek of niet ziek?

 • Speelt uw kind zoals het normaal doet?
 • Reageert uw kind anders dan normaal?
 • Voelt uw kind warm aan?
 • Heeft uw kind koorts?
 • Huilt uw kind vaker of langer dan normaal?
 • Klaagt uw kind over pijn?
 • Geeft uw kind over?
 • Heeft uw kind diarree

Mocht één of meerdere van bovenstaande zaken worden waargenomen bij uw kind, dan wordt u altijd door de pedagogisch medewerker gebeld, en wordt met u overlegd of uw kind nog op de groep kan blijven of dat uw kind (eerder) opgehaald dient te worden.
Wanneer uw kind koorts heeft boven de 38,5 graden, dan wordt u verzocht uw kind op te halen.

 

Zetpil of paracetamol

Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan Bloesem een zetpil/paracetamol toegediend dan willen de leidsters daar van op de hoogte worden gesteld.
We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind een zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar Bloesem komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan. Wij kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Wanneer er sprake is van een besmettelijke ziekte, dan dient u uw kind in sommige gevallen thuis te houden:

 • Hand-mond en voet ziekte
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen. Hand-mond en voet ziekte is al besmettelijk voordat er klachten/blaasjes zijn.
  Heeft uw kind hand-mond en voet ziekte? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informatie geven over de ziekte.
 • Hoofdluis
  Wanneer uw kind hoofdluis vrij is, mag u uw kind weer naar Bloesem brengen.
 • Kinkhoest
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen. Kinkhoest is al besmettelijk voordat er klachten/blaasjes zijn.
  Heeft uw kind kinkhoest? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van kinkhoest bij hun kind.
 • Krentenbaard
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen.
  Heeft uw kind krentenbaard? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van krentenbaard bij hun kind.
  Als er veel en grote plekken zijn is het misschien, in overleg met de leidsters, wel verstandig dat uw kind thuis blijft.
 • Mazelen
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen. Mazelen is al besmettelijk voordat er klachten zijn.
  Heeft uw kind de mazelen? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van de mazelen bij hun kind.
 • Roodvonk
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen. Roodvonk is al besmettelijk voordat er vlekjes zichtbaar zijn.
  Heeft uw kind roodvonk? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van roodvonk bij hun kind.
 • Vijfde ziekte
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen. De vijfde ziekte is al besmettelijk voordat er klachten zijn.
  Heeft uw kind de vijfde ziekte? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van de vijfde ziekte bij hun kind.
  Waarschuwing voor zwangere vrouwen: de vijfde ziekte kan gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind in de eerste twintig weken van de zwangerschap, wanneer de moeder de ziekte nog niet eerder heeft gehad.
 • Waterpokken
  Voelt uw kind zich goed? Dan kan het gewoon naar Bloesem komen. Waterpokken is al besmettelijk voordat er blaasjes zijn.
  Heeft uw kind de waterpokken? Vertel het dan aan de leidsters, zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van waterpokken bij hun kind.
  Waarschuwing voor zwangere vrouwen en ouders met pasgeboren baby’s; Waterpokken kan gevaarlijk zijn als je nog geen waterpokken hebt gehad. Vooral voor pasgeboren baby’s bestaat er een hele kleine kans op hersenvliesontsteking of longontsteking.

Toedienen van medicijnen
Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de (huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te onderteken waarop zij vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden toegediend. Dit medicijnformulier kun je op de website zelf uitprinten (info kinderopvang – medicijnformulier) of vraag een formulier aan de leidsters op de groep.
Paracetamol valt ook onder medicijnen.